O Autorze

Wersja oficjalna:

mgr inż. Karolina Baron – doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz pracownik akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ponadto absolwentka studiów na kierunku gospodarka przestrzenna ze specjalnością planowanie i inżynieria przestrzenna oraz kierunku informatyka stosowana ze specjalnością inżynieria oprogramowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zarządzania kryzysowego w świetle zagrożeń ekologicznych, mechanizmy adaptacji do zmian klimatu, idea miasta odpornego oraz całokształt realizacji polityki bezpieczeństwa w procesie administracji tkanką miejską.

Prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie gospodarowania wodami w środowiskach zurbanizowanych. Swoją dociekliwość naukową kieruje również w stronę analizy roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształtowaniu stabilności systemów oraz wsparciu procesów decyzyjnych z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Dorobek naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Baron-2


I ta nieco mniej:

Pragnę powitać Cię w mojej przestrzeni wirtualnej. Z pewnością mogę stwierdzić, iż nauka towarzyszyła na mojej ścieżce dorastania od zawsze.

Głód wiedzy o tych podstawowych oraz nieco bardziej złożonych mechanizmach otaczającego świata z czasem przeobraził się w prawdziwą pasję.

Chętnie podzielę się z Tobą moimi zajawkami oraz małymi odkryciami.

Będą one dla Ciebie mniej lub bardziej oczywiste, jednak zachęcam Cię do pochylenia się nad nimi, być może spojrzenia z innej perspektywy na dane problemy oraz zapraszam do konstruktywnej dyskusji w kręgu zaangażowanej w przyszłość i bezpieczeństwo kolejnych pokoleń, społeczności, którą mam nadzieję wspólnie z Tobą stworzę.


Jeśli chciał(a)byś się ze mną skontaktować – napisz!

E-mail: miastoodporne@gmail.com