Materiały

Tutaj znajdziesz ciekawe materiały, które polecam do eksploracji 🙂 Zasób jest na bieżąco aktualizowany!


POZYCJE NAUKOWE:

+ red. O. Wasiuta, S. Wasiuta – „Encyklopedia Bezpieczeństwa” Tomy 1-4

+ red. O. Wasiuta, R.Klepka – „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego”

+ red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć – „Vademecum Bezpieczeństwa

+ Ł. Czekaj, A. Czop, M. Pietrzyk – „Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa

+ J. Falecki – „Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce” – Część 1, 2 i 3

+ red. J. Falecki, P. Łubiński – „Bezpieczeństwo współczesnego państwa” – Część 1 i 2

+ red. O. Wasiuta, J. Falecki, D. Kaźmierczak – „State security in the contemporary world”

+ red. J. Ropski, S. Sanetra-Półgrabi, P. Skorut, P. Ostachowski – „Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego w Polsce”

+ W. Chełmicki – „Woda – Zasoby, degradacja, ochrona

+ Ch. Gopalakrishnan – „Designing Water Disaster Management Policies:Theory and Empirics

+ C. Howe, C. Mitchell – „Water Sensitive Cities Cities of the Future Series

+ P. Kowalczak – „Konflikty o wodę” oraz „Wodne dylematy urbanizacji”

+ K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak –  „Bezpieczeństwo ekologiczne”

+ M. Pietraś –  „Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: studium politologiczne

+ D. Trzcińska, S. J. Kierzkowska – „Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych”

+ B. Wiśniewski. J. Kozioł, J.Falecki – „Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

+ Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”

+ Publikacje Państwowego Instytutu Badawczego – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

+ Magazyn naukowy „MHWM – Meteorology Hydrology and Water Management”

+ Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”

+ Czasopismo „Gospodarka Wodna”

+ Czasopismo „Technologia Wody”

Meteorology Hydrology and Water Management, Polish Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (Poland)

Economics and Environment, Polish Association of Environmental and Resource Economists (Poland)

Water Research, International Water Association (USA)

+ Journal of Water Resources Planning and Management, American Society of Civil Engineers (USA)


POZYCJE AKADEMICKIE, SPECJALISTYCZNE I POPULARNONAUKOWE:

+ Y.N. Harari „21 lekcji na XXI wiek”

+ A. Kardaś, Sz. Malinowski, M. Popkiewicz „Nauka o klimacie”

+ A. Kardaś „Książka o wodzie”

+ M. Popkiewicz „Świat na rozdrożu”

+ H. Welzer „Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?”

+ E. Bińczyk „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”

+ M. Maslin „Zmiany klimatu”


STRONY INTERNETOWE

+ https://www.gov.pl/web/klimat/wiadomosci

+ https://imgw.pl/instytut/imgw-obserwator

+ https://naukaoklimacie.pl

+ https://swiatwody.blog

+ https://ekonomiaspoleczna.pl

+ http://magazynmiasta.pl

+ https://www.miasto2077.pl

+ https://www.ted.com

+ https://sendzimir.org.pl/publikacje/


ŹRÓDŁA DANYCH:

+ https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

+ https://stat.gov.pl

+ https://ec.europa.eu/info/statistics_pl

+ https://audiovis.nac.gov.pl


NARZĘDZIA:

+ ReadCube Papers

+ Interaktywna tablica Padlet

+ Interaktywna tablica Trello