44MPA – co to oznacza?

44MPA – co to oznacza?

Plany Adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski Projekt zakładał w latach 2017-2019 opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, czyli 44 jednostek w Polsce. Co zawierają plany? główne zagrożenia wrażliwość na zmiany klimatu ocena potencjału adaptacyjnego miasta identyfikacja najbardziej wrażliwych 

Monitoring hydro-meteorologiczny

Monitoring hydro-meteorologiczny

Obieg danych prognostycznych i meteorologicznych to fundamentalny element prewencji oraz monitoringu sytuacji kryzysowych. Prognozy w przypadku, gdy nie ma niepokojących objawów opracowywane są każdorazowo co 12 godzin. W przypadku przewidywania niepokojących zdarzeń i dalej skutków dla ludności czy też mienia opracowywane są dodatkowe prognozy. Warto 

Kształtowanie się pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Kształtowanie się pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Bezpieczeństwo ekologiczne stanowi znaczący wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Kwestie środowiskowe w postaci katastrof ekologicznych, bądź też ochrony klimatu i bioróżnorodności stale powracają jako problemy przestrzeni publicznej, społecznej, gospodarczej, czy politycznej. Nadrzędnym celem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego jest zapewnienie obywatelom warunków do lepszego życia w zdrowym środowisku poprzez ochronę przyrody oraz 

Magazyn przeciwpowodziowy

Magazyn przeciwpowodziowy

Przygotowanie na wypadek powodzi. Czy to możliwe? Gromadzimy w wojewódzkich, powiatowych, gminnych czy miejskich magazynach przeciwpowodziowych niezbędny sprzęt oraz materiały, który wspomogą logistycznie akcję w trakcie zagrożenia, ale również zapewnią łączność, sprawą logistykę oraz zapewnienie podstawowej pomocy poszkodowanym. Magazyny przeciwpowodziowe powstają, aby zapewnić środki, natomiast 

HYDROPORTAL

HYDROPORTAL

Woda? Portal? Hydroportal to narzędzie dostarczające informacji o gospodarce wodnej w kraju. Poprzez stronę internetową ->https://isok.gov.pl/hydroportal.html<- pozwala pozyskać istotne dane. Kreacja platformy jest jednym z elementów wdrożeniowych Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), który to ma za zadanie wspomagać zwiększenie jakości osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.