44MPA – co to oznacza?

44MPA – co to oznacza?

Plany Adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski

Projekt zakładał w latach 2017-2019 opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, czyli 44 jednostek w Polsce.

Co zawierają plany?

  • główne zagrożenia
  • wrażliwość na zmiany klimatu
  • ocena potencjału adaptacyjnego miasta
  • identyfikacja najbardziej wrażliwych sektorów i grup społecznych i podatność
  • szanse wynikające ze zmian klimatu
  • analiza ryzyka i rodzajów zagrożeń
  • priorytety działań adaptacyjnych
  • wizja i cel nadrzędny
  • cele szczegółowe dla podniesienia odporności miasta 
  • pakiety działań adaptacyjnych (planowane przedsięwzięcia, efekt realizacji, instytucje odpowiedzialne, koszty i horyzont czasowy)

Wykonawcy: IOŚ-PIB, IMGW – PIB, IETU, Arcadis.

Równocześnie miasto stołeczne Warszawa przygotowało poza projektem swój plan adaptacji.

Aktualnie w Polsce wiele miast i regionów proceduje opracowanie własnych planów adaptacji do zmian klimatu, które to przyczynią się do dążenia do neutralności klimatycznej ale również odporności na zagrożenia wynikające z negatywnych skutków zmian klimatu. Coraz częściej w jednostkach samorządu terytorialnego podejmuje się tematy związane z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu, co jest pozytywnym oraz wysoce pożądanym zjawiskiem.

Źródła:

Strona projektu: http://44mpa.pl [dostęp: 05-04-2023]

Ministerstwo Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/mpa-44 [dostęp: 05-04-2023]

44 polskie miasta mają już plany adaptacji do zmian klimatu https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/44-polskie-miasta-maja-juz-plany-adaptacji-do-zmian-klimatu-6093.html [dostęp: 05-04-2023]

Publikacja podsumowująca projekt: http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2018/12/MPA_NET-PL-20-12.pdf [dostęp: 05-04-2023]

Image by katemangostar on FreepikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *