Monitoring hydro-meteorologiczny

Monitoring hydro-meteorologiczny

Obieg danych prognostycznych i meteorologicznych to fundamentalny element prewencji oraz monitoringu sytuacji kryzysowych. Prognozy w przypadku, gdy nie ma niepokojących objawów opracowywane są każdorazowo co 12 godzin. W przypadku przewidywania niepokojących zdarzeń i dalej skutków dla ludności czy też mienia opracowywane są dodatkowe prognozy.

Warto śledzić regionalne Biuro Prognoz Meteorologicznych, gdyż wydaje ono ostrzeżenia, gdzie zawarte są informacje dotyczące danego zjawiska, obszaru, stopnia zagrożenia, przebiegu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Natomiast prezyzyjnie miejscowo o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach na bieżąco inofrmuje Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Istotną rolę ma tutaj również powiadamianie poprzez systemy RCB czyli tzw. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Adresowany do wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych znajdujących się w obszarze, którego dotyczy niebezpieczne zdarzenie z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Komunikaty rozsyłane są do telefonów, łączące się ze stacją bazową (BTS), która znajduje się na obszarze potencjalnego zagrożenia, dlatego trafia do wszystkich użytkowników, nawet jeśli są oni na danym terenie w podróży.

Odbiorcami informacji synoptycznych są wszystkie szczeble struktury zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu, województwa i centralnym, a także zainteresowane gminy. Ponadto priorytetowe dane otrzymują organizacje ochrony ludności oraz odpowiadające za funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym w szczególności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Prowadzenie pomiarów i obserwacji, gromadzenie i analiza danych w zakresie meteorologii i hydrologii to jeden z najważniejszych (wobec aktualnych zagrożeń) elementów, które dzięki wiedzy synoptycznej oraz dorobku technologii w postaci scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowej oraz symulacji mogą realnie wpłynąć na działania oraz reagowanie antykryzysowe.

Źródła:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://meteo.imgw.pl/?model=hybrid&loc=warszawa_/warszawa&ter=1465&mode=details

Szczepanek R. Monitoring hydrometeorologiczny: korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem systemów lokalnych, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gospodarka Wodna, t8, 2001

Image by pch.vector on FreepikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.