Magazyn przeciwpowodziowy

Magazyn przeciwpowodziowy

Przygotowanie na wypadek powodzi. Czy to możliwe?

Gromadzimy w wojewódzkich, powiatowych, gminnych czy miejskich magazynach przeciwpowodziowych niezbędny sprzęt oraz materiały, który wspomogą logistycznie akcję w trakcie zagrożenia, ale również zapewnią łączność, sprawą logistykę oraz zapewnienie podstawowej pomocy poszkodowanym.

Magazyny przeciwpowodziowe powstają, aby zapewnić środki, natomiast siły oraz strategia działania winny zostać przygotowane odrębnie.

Do kogo należy obowiązek tworzenia magazynów przeciwpowodziowych i ich utrzymania? Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, należy to do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie jest przykładowe wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego? Na stanie niejednokrotnie znajdują się:

 • agregaty prądotwórcze
 • ubrania przeciwdeszczowe, robocze i ochronne
 • łopaty, łomy, piły
 • taczki, wiadra, kanistry
 • drabiny
 • liny, pasy, taśmy, folie, plandeki
 • worki (z piaskiem i bez)
 • pompy
 • syreny, megafony
 • najaśnice, statywy oświetleniowe
 • nosze sanitarne, koła i kamizelki ratunkowe
 • osuszacze kondensacyjne

Dokładny zakres jest oczywiście różny względem każdej jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z jej zapotrzebowania, ale również możliwości finansowych i kubaturowych. Sprzęt i materiały przeznaczone do wykorzystania w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej oraz innych działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym. Decyzję o uruchomieniu zasobów magazynu podejmuje wójt/burmistrz/prezydent/starosta/wojewoda na wniosek. Często w czasie trwania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego, dopuszcza się wydawanie określonego wyposażenia na podstawie dyspozycji ustnych. Istnieją zasady i instrukcje wykorzystania zasobu danego magazynu, ustalane przez właściwego zarządcę.

Źródła:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95)

Przykładowe wyposażenie podane na podstawie zbioru różnych normatywów technicznych z Polski (m.in. Zawiercie, Kalisz)

Image by senivpetro on FreepikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.