Społeczeństwo wobec zagrożeń środowiskowych

Społeczeństwo wobec zagrożeń środowiskowych

Problematyka bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ekologicznego/klimatycznego, jak nigdy wcześniej nabiera coraz większego znaczenia dla procesów funkcjonowania państwa. Priorytet tej dyscypliny zmusza nas więc do podjęcia zdecydowanych kroków edukacyjnych. Jest to element szczególnie istotny w zarządzaniu kryzysowym oraz ochronie infrastruktury krytycznej, gdzie efektywność całej akcji interwencyjnej ma szanse powodzenia jedynie we współpracy z mieszkańcami. Stąd też ta świadomość zachowania zarówno na co dzień, jak i na wypadek kryzysu ma ogromne znaczenie.

Społeczne konsekwencje zagrożeń nadzwyczajnych:

NEGATYWNE: utrata własności materialnych, lęk i stres, zespół stresu pourazowego, zaburzenia i dolegliwości zdrowotne w tym psychiczne, trauma społeczna, destrukcja środowiska życia i więzi społecznych oraz utrata życia.

POZYTYWNE: altruizm, wzajemna pomoc i wsparcie społeczne, a nawet integracja społeczną. Co ważne, sytuacja kryzysowa może w jakimś stopniu wspomóc dalszy rozwój, nie prowadzi tylko do kryzysu, często pozwala zmienić perspektywę niezbędną do działania, co w przypadku zagrożeń ekologicznych ma duże znaczenie.

Współpraca na lini mieszkańcy – decydenci w sytuacji kryzysowej jest tutaj kluczowa. Należy zatem kształtować opowiednie postawy i zachowania, aby uzyska społeczeństwo świadome i partycypujące.

Człowiek nowej ery ekologicznej (wedle literatury) powinien charakteryzować się:

  • odpowiedzialnością (w sensie prawnym – obowiązania lub kary oraz w sensie moralnym – wobec swojego oraz kolejnych pokoleń);
  • powściągliwością w konsumpcji;
  • powinien szanować wartość najwyższą jaką jest życie wraz ze zwróceniem uwagi na jej jakość;
  • wprowadzać rozwiązania proekologiczne w rodzinnym życiu;
  • partycypować w procesach decyzyjnych i spotkaniach z władzami;
  • opierać się na naukowej wiedzy z zakresu ekologii oraz wykorzystywać dorobek informatyki, jeśli daje on możliwości zmniejszenia degradacji środowiska lub zwiększa adaptację do zmian klimatu.

Źródła:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *