Kryzys wodny – konsekwencje

Kryzys wodny – konsekwencje

Strata jako zmniejszenie korzyści o określone wartości może przybierać różne formy – mierzalne (ekonomiczne, materialne), bądź niemierzalne.

Strata niemierzalna może objawiać się poprzez ubytki w wartościach kulturalnych niemożliwych do odtworzenia, czy duchowych dotyczących bezpośrednio aspektów psychosomatycznych poszczególnych jednostek, ale również w szerszym kontekście społecznym – grup dotkniętych daną formą (lub kumulacją kilku form) kryzysu wodnego.

Zniszczenia materialne mogą być poddawane ocenie i szacunkom stąd też poprzez ich mierzalność prezentuje się rozmiary danego zjawiska, bądź sytuacji kryzysowej.

Kryzys wodny w każdej swojej odsłonie – powodzi, deficycie lub skażeniu wody pitnej daje nieco odmienne następstwa ekonomiczno-materialne, lecz bez wątpienia to właśnie one są przyczyną potrzeby zapobiegania występowania trudnym sytuacjom z zakresu gospodarowania wodami.

Rodzaje konsekwencji:

 • uszkodzenia sprzętu, obiektów hydrotechnicznych i rozwiązań melioracyjnych
 • uszkodzenia infrastruktury drogowej (drogi, mosty)
 • uszkodzenia systemu kanalizacyjnego (w tym oczyszczalni)
 • uszkodzenia systemu wodociągowego
 • dewastacja budynków (lokalów mieszkalnych, komercyjnych, miejsc użyteczności publicznej, czy wartości kulturowej i historycznej)
 • dewastacja środowiska naturalnego
 • zanieczyszczenie źródeł wody
 • zatrzymanie lub likwidacja prowadzonych działaności (produkcji/sprzedaży)
 • ograniczenie dostępu do podstawowych elementów egzystencji społeczeństwa (w tym również żywności)
 • konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców (wzmożona pomoc, import towarów/usług)
 • pogorszenie jakości życia i zdrowia obywateli (skażenia wody, brak dostępu do jej zasobów)
 • ryzyko zmiany stosunków społecznych
 • poczucie zagrożenia wśród społeczności
 • upolitycznienie gospodarowania wodami
 • ryzyko pojawienia się problemu uchodźctwa klimatycznego

Ilość oraz poziom skomplikowania trudności wynikających z następstw kryzysu wodnego wpływa na konieczność uznania ryzyka wodnego jako priorytet w podejmowanych działaniach strategicznych i wdrożeniowych.

Źródła:

 • Gopalakrishnan Ch. Designing Water Disaster Management Policies: Theory and Empirics, Routledge, 2017
 • Brears R. C. Urban Water Security (Challenges in Water Management Series), Wiley, 2016
 • A. Januchta-Szostak, Miasta przyjazne wodzie? [w:] Open eyes book nr 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2018Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *