HYDROPORTAL

HYDROPORTAL

Woda? Portal?

Hydroportal to narzędzie dostarczające informacji o gospodarce wodnej w kraju. Poprzez stronę internetową ->https://isok.gov.pl/hydroportal.html<- pozwala pozyskać istotne dane. Kreacja platformy jest jednym z elementów wdrożeniowych Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), który to ma za zadanie wspomagać zwiększenie jakości osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Stanowi również pokłosie zapisów (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz Dyrektywa INPIRE) traktujących o bezpieczeństwie ludności oraz dostępie do informacji przez społeczeństwo. Zatem platforma jest publiczna, a funkcjonalności intuicyjnie ubrane w formę mapy.

Źródło: https://isok.gov.pl/hydroportal.html

Zasób informacji

Na platformie znajduje się kilka paneli tematycznych, które w sposób przestrzenny przekazują:

  • Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego (WORP)
  • Mapy Zagrożenia Powodziowego
  • Mapy Ryzyka Powodziowego
  • Plany Gospodarowania Wodami
  • Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
  • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  • System Informacyjny Gospodarowania Wodami (SIGW)

Mini przewodnik

Całość platformy jest zbudowana na zasadzie warstw. Na mapę podkładową bądź też ortofotomapę nałożone są konkretne informacje, które to użytkownik, może dowolnie uruchamiać.

Przy każdym wybranym wariancie pojawia się odpowiednia legenda objaśniającą znaki używane na mapie. Korzystający z serwisu może również wyszukiwać (np. po numerze działki), zmierzyć odległość, czy powierzchnię, szkicować, dokonywać selekcji, a nawet identyfikować dane obiekty.

Co więcej, portal pozwala na wydruk kompozycji mapowej.

Hydroportal to niezwykle ciekawa platforma pozwalająca każdemu obywatelowi uzyskać szereg niezwykle ważnych informacji w zakresie gospodarowania wodami, a przede wszystkim wspomaga system zarządzania kryzysowego oraz proces utrzymania bezpieczeństwa wobec zagrożeń nadzwyczajnych.

Zapraszam do eksploracji! -> https://isok.gov.pl/hydroportal.html

Źródła:2 thoughts on “HYDROPORTAL”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.